Odkolek Strouhanka


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test strouhanek

25.11.2022
4zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Hodnocení senzoriky (12 zaškolených odborníků z VŠCHT v Praze): 1,8
Hodnocení Potravinového Sherlocka (podepřeno výsledky z laboratoře): 2-

Celková známka: 2
Cena (v přepočtu za 1 kg): 49,80 Kč

Vítěz senzorické části! Odborníci k ní neměli jedinou připomínku. Výslednou známku "kazí" nejvyšší, i když se stále jedná o podlimitní hodnotu, obsah plísní. Současně jde o jediný vzorek, ve kterém byla odhalena přítomnost akrylamidu.