NOWACO Aljašská treska svíčková premium


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test hluboce zmrazených ryb

12.12.2022
4.3zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

U vzorků hluboce zmrazených rybích filet a filé bylo v nezávislé akreditované laboratoři provedeno analytické stanovení základních výživových údajů a kvalitativních parametrů pro tyto skupiny potravin (hmotnost, podíl glazury, obsah rybího masa, čistá hmotnost bez glazury). Výsledná známka = průměr za známky uvedených kvalitativních parametrů!

Výsledná známka: 1,7

Druh výrobku: filety hluboce zmrazené, glazované
Složení: Treska aljašská (Theragra chalcogramma)
Logo: -