Nixe Sardines in sunflower oil


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Sardinky v oleji

10.11.2017
3.5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

celková známka: 2-
cena za balení: 14,90 Kč/125 g
cena za 100 g: 11,90 Kč
z etikety:
-druh ryby: Sardina pilchardus (sardinka obecná)
-druh oleje: slunečnicový
-dovozce/výrobce/země původu: Lidl, Německo/Maroko
senzorické hodnocení: 3,5
nejhorší známka v senzorice, měly nahořklou chuť a obsahovaly kosti, mají jeden z nejnižších podílů soli z testovaných, pevný podíl patří k nejvyšším v testu