Naše bio Eidam 30% t.v.s. 100g


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Eidam

23.5.2016
1.8zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 11 (nejhorší)

Způsob hodnocení - řazeno dle senzorického hodnocení (od nejlepšího po nejhorší)

Barviva GOOD
Sušina GOOD
Tuk v sušině GOOD
Hmotnost BAD
/g/
zjištěné 99,4
deklarovaná 100
Senzorika 9.místo

Výrobce/Prodávající: POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s., Poděbrady, vyrobeno pro: BILLA, spol s r.o.
Zakoupeno v ČR - BILLA
Cena za 1kg - 349 Kč