Mýval mražený krém tvarohový


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test mléčných nanuků

29.6.2020
4zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledné hodnocení tvoří ze 60% senzorika, po 15% jej ovlivnily výživové hodnoty a složení a shodných 5% mají také cena a značení (legislativní náležitosti).

Celková známka: 1,96
Cena (v přepočtu na 100 g): 22,50,- Kč

Tomuto vzorku bylo vytýkáno, že chuťově připomíná spíše zmrzlou vodu.