My Price Green Peas Hrášek ve sladkoslaném nálevu


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test konzervovaného hrášku

9.12.2022
5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledná známka: 1

Hodnocení senzoriky (zaškolení odborníci z VŠCHT v Praze): 2,3
Hodnocení Potravinového Sherlocka (mj. opřeno o výsledky laboratoře): 1

Cena (v přepočtu za 100 g): 4,74 Kč

Vítěz testu, který si obstojně vedl i v senzorice, kde obsadil dělenou třetí příčku a jediná výtka padla s ohledem na skutečnost, že některé hrášky jsou půlené. Porota naopak vyzdvihovala výraznou vůni i chuť a hezkou zelenou barvu. Jedná se o druhý nejlevnější výrobek v rámci testu, který se navíc pyšní nejvyšším podílem hrášku.