Milbona Classic


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test tavených sýrů

24.6.2019
2.9zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 20 (nejhorší)

Tavené sýry jsou řazeny podle obsahu fosfátů.

Výrobce: Société Fromagere de Lons ie Saunier
Zakoupeno: Lidl
Cena (v přepočtu na 1 kg): 124,80,-
Umístění z hlediska senzoriky (celkem 20 vzorků): 8.

pozn. laboratoř zjistila nepravdivé informace na etiketě: 1, tuk (oproti deklarovaným 19,5 g/100g naměřila 22,48 g/100g) a 2, sušina (výrobce uvádí min. 45%, skutečná hodnota pouze 42,84%)