METRO Premium BLACK RICE NEKRONE INTEGRALE


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test rýže

4.10.2021
4.4zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 8 (nejhorší)

Výsledky jsou řazeny dle počtu zjištěných reziduí pesticidů (nezávisle na jejich hodnotě!).

Počet: 1
Cena (v přepočtu za 1 kg): 150,60 Kč