menu GOLD CHIA semínka


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Chia semínka

4.9.2017
2.1zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 16 (nejhorší)

Způsob hodnocení - podle množství pesticidů (od nejnižšího po nejvyšší)
cena za balení: 44,90 Kč
cena za 1 kg: 180 Kč
podle etikety:
-hmotnost: 250 g
-výrobce/prodávající: LA Food s.r.o., Napajedla
-zakoupeno: Kaufland
-země původu: Peru

pesticidy (mg/kg):
-Pirimiphos-methyl = 0,004
-Carbendazim = 0,006
-Atrazine = 0,002
-Chlorpyrifos = 0,037

mykotoxiny (μg/kg):
-Aflatoxin B1 = 1
-Alternariol-methylether = 5

Vápník: 7170
Zinek: 59
Kadmium: 0,004