Med květový luční


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test alternativ bílého cukru (sirupů a sladidel)

22.9.2021
2.8zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 12 (nejhorší)

Výslednou známku tvoří:
50 % energetický obsah ve 100 g produktu;
20 % hodnocení senzoriky (akreditovaná laboratoř);
20 % intenzita sladké chuti;
10 % cena.

Celková známka: 2,9
Energie (ve 100 g): 1394 kJ/328 kcal
Cena (v přepočtu za 1 kg): 199,90 Kč

Historicky i kulturně cenná potravina, které se mnohdy přisuzují zdravotní benefity (pozn. není podloženo!) - antioxidační a antimikrobiální aktivita, lepší hojení drobných ranek atp. V senzorické části byl tento med vnímám velmi pozitivně. Co jste možná nevěděli - děti do 1 roku by med neměly jíst, důvodem je možné riziko nákazy botulismem.