MARKS&SPENCER DESSERT MENU SALTED CARAMEL ICE CREAM


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test karamelových zmrzlin - pint

5.8.2020
3.5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Skladba výsledného hodnocení:
60% známka ze senzorické části
15% výživové hodnoty
15% složení
5% cena
5% značení.

Celková známka: 2,49
Hodnocení senzoriky: 3,1
Pořadí v senzorické části: 5.
Cena (v přepočtu za 100g): 32,76,- Kč

Jeden alergen mimo uvedené složky X nízký obsah cukru.