MAGNUM DOUBLE SALTED CARAMEL


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test karamelových zmrzlin - pint

5.8.2020
3.8zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Skladba výsledného hodnocení:
60% známka ze senzorické části
15% výživové hodnoty
15% složení
5% cena
5% značení.

Celková známka: 2,2
Hodnocení senzoriky: 2,2
Pořadí v senzorické části: 3.
Cena (v přepočtu za 100g): 58,03,- Kč

Logo na etiketě značí, že suroviny odpovídají standardu Rainforest Aliance. Krom alergenů ve složení může obsahovat lepek a ořechy. Mínus: vyšší cena.