MADETKA Tavený smetanový sýr


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test tavených sýrů

24.6.2019
2.1zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 20 (nejhorší)

Tavené sýry jsou řazeny podle obsahu fosfátů.

Výrobce: MADETA a.s
Zakoupeno: Albert
Cena (v přepočtu na 1 kg): 219,-
Umístění z hlediska senzoriky (celkem 20 vzorků): 15.