Madeta Jihočeský Eidamský sýr 300g


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Eidam

23.5.2016
3.8zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 11 (nejhorší)

Způsob hodnocení - řazeno dle senzorického hodnocení (od nejlepšího po nejhorší)

SLOŽENÍ UVEDENO JEN V RUSKÉM JAZYCE - BAD

Barviva GOOD
Sušina GOOD
Tuk v sušině GOOD
Hmotnost GOOD
/g/
zjištěné 305,7
deklarovaná 300
Senzorika 4.-5. místo

Výrobce/Prodávající - MADETA a.s., České Budějovice
Zakoupeno v ČR - Albert
Cena za 1kg - 156,30 Kč