M Milko eidam 30%


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Eidam 30%

8.1.2016
3.5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

23,90Kč/100g
Sýr má vyšší obsah sušiny, ostatní hodnoty jsou průměrné. Má ale nejvyšší obsah soli a na etiketě chybí informace o nutričních hodnotách.
Sýr splňuje požadavky na kvalitu a deklaraci.
Neobsahuje barvivo.