Liqvére Tuzemský


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test tuzemáků

22.12.2017
3zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

celková známka: 3
cena za lahev: 300 Kč/1 l
cena za 500 ml: 150 Kč
z etikety:
-složení: velejemný líh, cukr, rumové aroma, extrakt z vanilky, barvivo - karamel
-obsah alkoholu: 37,5 %
-výrobce: Liqui B Zámecký ovocný lihovar Blatná, ČR
senzorické hodnocení: 2,5
nesplňuje požadavky vyhlášky = je přeslazený (nesplňuje maximální hodnotu pro cukr jako invertní), je nejdražší v testu