Laktos eidam 30% , bloček


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Eidam 30%

8.1.2016
4.5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

29,90Kč/300g
9,96Kč/100g
Vyšší obsah tuku, nižší obsah bílkovin, obsah soli spíš nižší.
Není dobarvovaný, obsahuje spíše méně bílkovin, požadavky na kvalitu ale splňuje.
I když se jedná o bloček, obal se celkem dobře otevírá.
Eidam

23.5.2016
3.4zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 11 (nejhorší)

Způsob hodnocení - řazeno dle senzorického hodnocení (od nejlepšího po nejhorší)

Barviva GOOD
Sušina GOOD
Tuk v sušině GOOD
Hmotnost BAD
/g/
zjištěné 294,4
deklarovaná 300
Senzorika 4.-5. místo

Země původu: HOLANDSKO, Baleno:Laktos, a.s., Praha 4
Zakoupeno v ČR - PENNY MARKET
Cena za 1kg - 99,70 Kč