LAGRIS RÝŽE parboiled a KLASA


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test rýže

4.10.2021
3.3zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 8 (nejhorší)

Výsledky jsou řazeny dle počtu zjištěných reziduí pesticidů (nezávisle na jejich hodnotě!).

Počet: 2
(pozn. nicméně u jednoho překročení maximálního povoleného limitu)
Cena (v přepočtu za 1 kg): 62,30 Kč