Küchenmeister špaldová mouka


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test mouky

27.11.2018
3.4zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Celkové hodnocení ovlivňují ze 35% výsledky zkoušky pečení, ze 20% výživová hodnota a značení, dalších 20% mají na svědomí vlastnosti mouky a označení podskupiny, 15% tvoří kontrola hmotnosti a posledních 5% její cena.

Celková známka: 2,6

Nejdražší v přepočtu na kg. Nicméně má výborné pekařské vlastnosti a dosáhla nejvyššího nakynutí těsta. Hmotnost mouky v balení pod přípustnou odchylkou.