Krušovice 12


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Světlé ležáky

26.6.2017
1zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 17 (nejhorší)

pořadí podle množství mykotoxinů (od nejnižšího po nejvyšší): 17. místo
cena: 14,90 Kč/0,5 l
obal: sklo
podle etikety:
-složení: pitná voda, ječné slady, upravený chmel, chmelové produkty
-energetická hodnota (kJ/0,5 l): 925
-obsah alkoholu (% alk.): 5
-výrobce/prodávající: Heineken Česká republika, Krušovice
mykotoxiny (μg/kg):
-Deoxynivalenol = 16
-Deoxynivalenol-3-glucoside = 31
furan (μg/kg): 4,17