Korrekt Eidam 30% přírodní porcovaný sýr 300g


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Eidam

23.5.2016
4.2zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 11 (nejhorší)

Způsob hodnocení - řazeno dle senzorického hodnocení (od nejlepšího po nejhorší)

Barviva GOOD
Sušina GOOD
Tuk v sušině GOOD
Hmotnost BAD
/g/
zjištěné 289
deklarovaná 300
Senzorika 3.místo

Výrobce/Prodávající - baleno v ČR, vyrobeno pro Globus ČR, Praha 9
Zakoupeno v ČR - Globus
Cena za 1kg - 116,30 Kč