Klasik Tuzemák


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test tuzemáků a rumu

13.11.2017
1.8zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 20 (nejhorší)

Způsob hodnocení - podle množství furanu (od nejnižšího po nejvyšší)
cena za láhev: 139,90 Kč
cena za 1 l: 279,80 Kč
objem: 500 ml
výrobce/prodávající: St. Nicolaus, a.s., Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
zakoupeno: Tesco

furan (μg/kg): 64,6
obsah alkoholu: 40 %
Test tuzemáků

22.12.2017
4zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

celková známka: 2
cena za lahev: 119,90 Kč/0,5 l
cena za 500 ml: 119,90 Kč
z etikety:
-složení: líh, aroma, cukr, barvivo E150a
-obsah alkoholu: 40 %
-výrobce: St. Nicolaus, Slovensko
senzorické hodnocení: 2,4
splňuje požadavky vyhlášky; v senzorice spotřebitelé upozorňovali, že měl nevýraznou rumovou chuť, což je dáno slabším aromatem