K-Favourites Fusilli čerstvé


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test vaječných těstovin

2.2.2021
4.2zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Skladba výsledné známky: 45% chuť dle dospělých, 35 % hodnocení chuti dětmi, 15 % nutriční hodnoty a zbylých 5 % cena.

Známka: 1,8
Doba varu: 4 minuty
Cena za porci (100 g): 10,- Kč

Přestože 100 g čerstvých vrtulí má na talíři menší objem než 100 g suchých těstovin, v hrnci ještě lehce nabyly a pomohla i neobvyklá hutnost vzorku. Nijakou chuť shrnula jedna z hodnotících následovně: "Těstoviny byly dobré, ale chutnaly tak nějak po knedlíku."