K-Classic Strouhanka


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test strouhanek

25.11.2022
4zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Hodnocení senzoriky (12 zaškolených odborníků z VŠCHT v Praze): 2,7
Hodnocení Potravinového Sherlocka (podepřeno výsledky z laboratoře): 1-

Celková známka: 2
Cena (v přepočtu za 1 kg): 35,80 Kč

Tato strouhanka je sice bez akrylamidu, ale laboratoř v ní zjistila malé množství plísní. Existuje pravděpodobnost, že se během skladování mohou rozrůst. Naměřená hodnota však vyhovuje limitu 10 000 KTJ/g. V senzorické části příliš nezazářila. Vyjma světlejší barvy kritizovala porota také mírně žluklou chuť.