K-Classic pšeničná mouka hladká


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test mouky

27.11.2018
4.2zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Celkové hodnocení ovlivňují ze 35% výsledky zkoušky pečení, ze 20% výživová hodnota a značení, dalších 20% mají na svědomí vlastnosti mouky a označení podskupiny, 15% tvoří kontrola hmotnosti a posledních 5% její cena.

Celková známka: 1,8

Nejlevnější z testovaných vzorků. Standardní kvalita, výsledek pečení hodnocen známkou 2. Má nejlépe zpracovaný přehled výživových hodnot, včetně informace o obsahu vlákniny.