K-Classic Fusilli


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test vaječných těstovin

2.2.2021
4.3zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Skladba výsledné známky: 45% chuť dle dospělých, 35 % hodnocení chuti dětmi, 15 % nutriční hodnoty a zbylých 5 % cena.

Známka: 1,7
Doba varu: 7 - 9 minut
Cena za porci (100 g): 4,60,- Kč

Drobnější těstoviny s lehce moučnější chutí vzhledově moc neuchvátí, nicméně mají jemnou vůni a dobře drží tvar. Jedna z porotkyň však konstatovala, že po 9 minutách varu by byly dozajista rozvařené. Průměrné výživové hodnoty a bezesporu příznivá cena naopak nějaký ten bodík nahnaly.