K-Classic 15 fish fingers


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Rybí prsty

5.2.2016
4zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

54,90 Kč /450g
Konzistence a druh dle etikety:filé z aljašské tresky
Obsah masa dle etikety:65%
Obsah masa dle laboratoře:59,7%
Laickým senzorikům chutnaly nejvíce.
Výrobce slibuje na obalu více masa, než naměřila laboratoř.
I když je hodnota v desetiprocentní odchylce (+- 5,97%), je to s odřenýma ušima.
Výrobek je zahušťován škrobem.
Z etikety se dozvíte druh ryby a i místo odlovu.
Maso je plátkované a obal tak akorát křupavý.
Obsahují spíše víc soli, ale chuťově působí vyváženě.