Jihlavanka Crema


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test "caffe crema"

21.2.2020
2.6zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 6 (nejhorší)

Cena (v přepočtu za 100 g): 77,70,- Kč

Dle obalu máme očekávat plnou chuť a krémovou pěnu. Skutečnost? - zatuchlá "vůně", chuť připomínající klasického "turka".