Jahody zahradní 500g


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Jahody

27.6.2016
4.4zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 15 (nejhorší)

Způsob hodnocení - pořadí dle obsahu pesticidů (od nejnižšího po nejvyšší)

Zjištěná rezidua pesticidů: 3 GOOD

Azoxystrobin
Dimethomorph
Myclobutanil

Hmotnost: GOOD

Výrobce/prodávající: Moguer, Cuna de l'latero, S.C.A.,Camino de Montemayor,s/n,MOGUER

Zakoupeno ČR: Kaufland
Odrůda: Fortuna
Země původu: Španělsko
Cena 1kg: 69,80 Kč