Jahody zahradní 250g Čerozfrucht


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Jahody

27.6.2016
1zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 15 (nejhorší)

Způsob hodnocení - pořadí dle obsahu pesticidů (od nejnižšího po nejvyšší)

Zjištěná rezidua pesticidů: 12 BAD

Boscalid
Cyprodinyl
Dimethomorph v ČR není registrován přípravek na jahody
Fenhexamid
Fludioxonil
Hexythiazox
Iprodione
Kresoxim-methyl v ČR není zřejmě registrován přípravek na jahody
Mepanipyrim v ČR není registrován /v Belgii ano/
Pirimicarb Aplikace možná pouze na list BAD
Pyraclostrobin
Thiacloprid


Hmotnost: více než deklarovaná /272 g/ GOOD

Výrobce/prodávající: Čerozfrucht s.r.o., Praha 10, Distributor: Bakker s.r.o., Divišov
Zakoupeno ČR: Albert, AHOLD CZECH REPUBLIC
Odrůda: Elsanta
Země původu: Belgie
Cena za 1kg: 119,60 Kč