Jahody stánek Zličín


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Jahody

23.8.2015
4.2zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 11 (nejhorší)

Způsob hodnocení - řazeno dle obsahu pesticidů (od nejnižší po nejvyšší)

Kvasinky/KTJ/g(ml)/: 1 100

Pesticidy/mg/kg/:
Fludioxonil: 0,013
Cyprodinil: 0,010
Vitamín C/kyselina askorbová,mg/kg/:626

Dodavatel: jahody Schwenk
Cena/1kg: 90 Kč