Jahody Nguyen Tin Huong,Dejvice


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Jahody

23.8.2015
2.2zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 11 (nejhorší)

Způsob hodnocení - řazeno dle obsahu pesticidů (od nejnižší po nejvyšší)

Kvasinky/KTJ/g(ml)/: 3 700

Pesticidy/mg/kg/:
Fludioxonil: 0,095
Cyprodinil: 0,083
Vitamín C/kyselina askorbová,mg/kg/: 538

Dodavatel: Lipence, Praha 5
Cena/1kg: 60 Kč