Jahody Makro - Hortim


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Jahody

23.8.2015
1zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 11 (nejhorší)

Způsob hodnocení - řazeno dle obsahu pesticidů (od nejnižší po nejvyšší)

Kvasinky/KTJ/g(ml)/: 140 000

Pesticidy/mg/kg/:
THIACLOPRID: 0,009
TETRACONAZOLE: 0,002
Fludioxonil: 0,104
Cyprodinil: 0,120
Vitamín C/kyselina askorbová,mg/kg/: 403

Dodavatel: Hortim International spol. s r.o.
Gramáž: 500g/45,90 Kč
Cena/1kg: 92,80 Kč