Jahody Makro - Durdík


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Jahody

23.8.2015
1.4zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 11 (nejhorší)

Způsob hodnocení - řazeno dle obsahu pesticidů (od nejnižší po nejvyšší)

Kvasinky/KTJ/g(ml)/: 420 000

Pesticidy/mg/kg/:
THIACLOPRID: 0,004
BOSCALID: 0,007
Fludioxonil: 0,010
Cyprodinil: 0,013
Vitamín C/kyselina askorbová,mg/kg/: 927

Dodavatel: Petr Durdík, Lipence
Gramáž: 500g/45,90 Kč
Cena/1kg: 92,80 Kč