Jahody Lidl


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Jahody

23.8.2015
3.8zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 11 (nejhorší)

Způsob hodnocení - řazeno dle obsahu pesticidů (od nejnižší po nejvyšší)

Kvasinky/KTJ/g(ml)/: 3 900

Pesticidy/mg/kg/:
BOSCALID: 0,015
Fluazifop: 0,013
Vitamín C/kyselina askorbová,mg/kg/: 622

Dodavatel: Předměřická a.s.

Cena/1kg: 59,50 Kč