Jahody Globus


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Jahody

23.8.2015
4.6zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 11 (nejhorší)

Způsob hodnocení - řazeno dle obsahu pesticidů (od nejnižší po nejvyšší)

Kvasinky/KTJ/g(ml)/: 6 200

Pesticidy/mg/kg/:
BOSCALID: 0,009/SPLŇUJE LIMIT PRO MALÉ DĚTI - 0,01
Vitamín C/kyselina askorbová,mg/kg/:606

Dodavatel: Berry Servis
Gramáž: 250g/23,90
Cena/1kg: 95,60 Kč