Jahody čerstvé 500g


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Jahody

27.6.2016
3.6zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 15 (nejhorší)

Způsob hodnocení - pořadí dle obsahu pesticidů (od nejnižšího po nejvyšší)

Zjištěná rezidua pesticidů: 6

Azoxystrobin
Boscalid
Cyprodinyl
Fenhexamid
Thiacloprid
Fludioxonil

Hmotnost: méně než deklarovaná /453g/

Výrobce/prodávající: Ing. Stanislav Štrympl, zahrada Svádov, Ústí nad Labem
Zakoupeno ČR: Globus
Cena za 1kg: 91,80 Kč