Jahody Billa


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Jahody

23.8.2015
3zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 11 (nejhorší)

Způsob hodnocení - řazeno dle obsahu pesticidů (od nejnižší po nejvyšší)

Kvasinky/KTJ/g(ml)/: 6 500

Pesticidy/mg/kg/:
Fludioxonil: 0,025
Cyprodinil: 0,016
Vitamín C/kyselina askorbová,mg/kg/: 386

Dodavatel: Česká farma
Cena/1kg: 89,90 Kč