Jahody Albert


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Jahody

23.8.2015
1.8zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 11 (nejhorší)

Způsob hodnocení - řazeno dle obsahu pesticidů (od nejnižší po nejvyšší)

Kvasinky/KTJ/g(ml)/: 50

Pesticidy/mg/kg/:
BOSCALID: 0,241/LIMIT PRO MALÉ DĚTI-MAX.0,01/
Fludioxonil: 0,063
Cyprodinil: 0,034
Vitamín C/kyselina askorbová,mg/kg/: 391

Dodavatel: Bakkerbarendrecht,Holandsko
Gramáž: 500g/39,90 Kč
Cena/1kg: 79,80 Kč