Jahody 500g, Pilařová


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Jahody

27.6.2016
1.3zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 15 (nejhorší)

Způsob hodnocení - pořadí dle obsahu pesticidů (od nejnižšího po nejvyšší)

Zjištěná rezidua pesticidů: 9

Azoxystrobin
Chlorpyrifos v ČR není zřejmě registrován přípravek na jahody BAD

Cyprodinyl
Difenoconazole

Fenpyroximate v ČR není registrován přípravek na jahody BAD
Fluopyram v ČR není registrován přípravek na jahody BAD
Hexythiazox
Mepanipyrim v ČR není registrován BAD
Trifloxystrobin


Hmotnost: Méně než deklarovaná /476 g/ BAD

Výrobce/prodávající: Pilařová, Gagarinova 1106, Praha 6, nájemce: San Anton s.r.o., pobočka Velkotržnice Lipence, Praha 5
Údajné místo sběru: Těně, Strašice
Zakoupeno ČR: stánek u metra Anděl
Cena za kg: 90 Kč