Jahody 500g otevřená vanička, Hortim


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Jahody

27.6.2016
1.6zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 15 (nejhorší)

Způsob hodnocení - pořadí dle obsahu pesticidů (od nejnižšího po nejvyšší)

Zjištěná rezidua pesticidů: 2 /vysoká koncentrace/

Cyprodinyl
Fludioxonil

Hmotnost: GOOD

Výrobce/prodávající: Hortim International spol. s.r.o., Brno
Zakoupeno ČR: Makro
Země původu: Česká Republika
Cena za 1kg: 114,80 Kč