Jahody 500g odbytové družstvo, Berry


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Jahody

27.6.2016
2.7zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 15 (nejhorší)

Způsob hodnocení - pořadí dle obsahu pesticidů (od nejnižšího po nejvyšší)

Zjištěná rezidua pesticidů: 7

Boscalid
Cyprodinyl
Fenhexamid
Fludioxonil
Pendimethalin
Pyraclostrobin
Thiacloprid


Hmotnost: GOOD

Výrobce/prodávající: Odbytové družstvo, BERRY, Břežany II
Zakoupeno ČR: Farmářské trhy, náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha
Cena za 1kg: 80 Kč