Jahody 500g Jakoubek


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Jahody

27.6.2016
2.4zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 15 (nejhorší)

Způsob hodnocení - pořadí dle obsahu pesticidů (od nejnižšího po nejvyšší)

Zjištěná rezidua pesticidů: 7

Azoxystrobin
Cyprodinyl
Fenhexamid
Fludioxonil
Penconazole
Propargite ZAKÁZANÝ V EU BAD
Thiacloprid


Hmotnost: více než deklarovaná /540g/ GOOD

Výrobce/prodávající: Jiří Jakoubek, Dolní Břežany, Kunratice
Zakoupeno ČR: Farmářské trhy, náměstí Jižího z Poděbrad, Praha
Cena za 1kg: 94 Kč