Jahody 500g Chaloupka


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Jahody

27.6.2016
2.1zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 15 (nejhorší)

Způsob hodnocení - pořadí dle obsahu pesticidů (od nejnižšího po nejvyšší)

Zjištěná rezidua pesticidů: 8

Azoxystrobin
Boscalid
Cyprodinyl
Fenhexamid
Fludioxonil
Pyraclostrobin
Pyrimethanil
Thiacloprid


Hmotnost: GOOD

Výrobce/prodávající: odpovědný vedoucí Jan Chaloupka, Mělník (nasbíráno: Dobré pole u Kolína)
Zakoupeno ČR: stánek před Europarkem Štěrboholy
Cena za 1kg: 100 Kč