Jahody 400g, Sady Louny


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Jahody

27.6.2016
1.9zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 15 (nejhorší)

Způsob hodnocení - pořadí dle obsahu pesticidů (od nejnižšího po nejvyšší)

Zjištěná rezidua pesticidů: 8

Boscalid
Cyprodinyl
Difenoconazole
Fenhexamid
Fludioxonil
Pyraclostrobin
Pyridaben
Thiacloprid


Hmotnost: GOOD

Výrobce/prodávající: dodavatel: M.Šupíková,Sady Louny, Louny
Zakoupeno ČR: Farmářské trhy, náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha
Odrůda: Alba
Cena za 1kg: 97,50 Kč