Jahoda 500g


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Jahody

27.6.2016
5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 15 (nejhorší)

Způsob hodnocení - pořadí dle obsahu pesticidů (od nejnižšího po nejvyšší)

Zjištěná rezidua pesticidů: 1 /STOPOVÉ KONCENTRACE/ GOOD
Quinoxyfen
Hmotnost: VÍCE NEŽ DEKLAROVANÁ /541g/ GOOD

Výrobce/prodávající: Eurogroup Espana, S.A.U., Paterna, Valencia

Země původu: Španělsko
Odrůda: Fortuna
Zakoupeno v ČR: Penny

Cena za 1kg: 79,80 Kč