Isabel Sardinky v rostlinném oleji


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Sardinky v oleji

10.11.2017
4.5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

celková známka: 1-
cena za balení: 34,90 Kč/125 g
cena za 100 g: 27,90 Kč
z etikety:
-druh ryby: Sardina pilchardus (sardinka obecná)
-druh oleje: slunečnicový
-dovozce/výrobce/země původu: Nekton-Vrňata, ČR/Maroko
senzorické hodnocení: 1,7
nejchutnější sardinky v testu, podíl sardinek v konzervě patří k nejvyšším a mají nejvíce olejový nálev z testovaných sardinek