inka rozpustná kávovinová směs


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test bezkofeinových alternativ kávy

21.7.2020
3zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 3 (nejhorší)

Testem prošly různé druhy bezkofeinových nápojů - kávy, obilné/čekankové kávoviny či jejich směsi, horké drinky (např. z žaludů, pampelišek). Hodnoceny byly především v souvislosti s obsahem rakovinotvorného akrylamidu a potenciálně karcinogenního furanu. Hodnocení poté vypadá následovně: 1=v pořádku, 2=obstál ALE a 3=nevyhověl.

Výsledná známka: 2
Složení: 93 % obiloviny, čekanka, cukrová řepa

Co se týče plísní, furanů i 3-MCPD esterů vypadal tento vzorek velmi dobře...reputaci mu zkazil obsah akrylamidu, který by u směsi převážně z obilovin měl být rozhodně nižší!