Iglo 10 Fish fingers


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Rybí prsty

5.2.2016
4zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

69,90Kč/280g
418 Kč/kg čistého rybího masa:
Konzistence a druh dle etikety: 100% filet z tresky pestré
Obsah masa dle etikety:58%
Obsah masa dle laboratoře:59,6%

Obsahem masa patří k slabší půlce, ale nejedná se o mletou rybu a její druh výrobce přiznává.
Navíc uvádí i oblast a způsob odlovu.

Vody mají spíše méně, ale jsou zahuťovány škrobem.
Laickým hodnotitelům vadila málo výrazná chuť, na čemž se mohl podepsat i nižší podíl soli.
Vody mají spíše méně.