Horácké máslo


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Másla

1.4.2015
3zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

17,96Kč/100g
Obsah tuku% - etiketa:82%
Obsah tuku% - laboratoř:83,0
Senzorické hodnocení:3
Blesk:3-
Ačkoli má laboratorní výsledky vzorové, chutí , vůní ani vzhledem nenadchlo.
Navíc patří mezi dražší výrobky.